ข่าวสาร และ กิจกรรม

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายมูฮามะพาริ ยะพา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของ บรท. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำจุดสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้พบเจอเงินจำนวน 500 บาท และส่งคืนเงินให้กับเจ้าของ แสดงให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนช่างสังเกต ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดี บรท. จึงขอชมเชยพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป #AOTAVSEC #บรท #รักษาความปลอดภัยสนามบิน #รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน#ท่าอากาศยานภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอชื่นชมพนักงานตรวจค้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมพนักงานตรวจค้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมพนักงานตรวจค้น ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ของบรท. ที่ประจำจุด staff ชั้น 1 ทิศเหนือ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้พบเจอเงินจำนวน 2,000 บาท และส่งคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับเจ้าของ แสดงให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เป็นคนช่างสังเกต ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดี #AOTAVSEC #บรท #รักษาความปลอดภัยสนามบิน #ท่าอากาศยานภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม
นายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้ส่งหนังสือชมเชยให้พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้ส่งหนังสือชมเชยให้พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้ส่งหนังสือชมเชยและเป็นตัวแทนมอบของจากคุณพัชรี เพื่อตอบแทนการทำความดีให้กับพนักงานทั้งสองคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ #ด้วยความหวังดีจากบรท #บรท #AOTAVSEC #รักษาความปลอดภัยสนามบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม