ข่าวสาร และ กิจกรรม

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บรท. ประจำสำนักงานใหญ่ ทอท.

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บรท. ประจำสำนักงานใหญ่ ทอท.

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บรท. ประจำสำนักงานใหญ่ ทอท. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ทอท. ได้ลืมโทรศัพท์ Huawei มูลค่าประมาณ 28,000 บาท ไว้ที่บริเวณโถงอาคารสำนักงาน ทอท. และต่อมาได้ทราบว่า นายดนัย มามาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นผู้เก็บโทรศัพท์ได้และนำมาส่งคืนให้แก่เจ้าของด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย แสดงให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนช่างสังเกต ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดี บรท. จึงขอชมเชยพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป #AOTAVSEC #บรท #รักษาความปลอดภัยสนามบิน #รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายมูฮามะพาริ ยะพา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของ บรท. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำจุดสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้พบเจอเงินจำนวน 500 บาท และส่งคืนเงินให้กับเจ้าของ แสดงให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนช่างสังเกต ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดี บรท. จึงขอชมเชยพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป #AOTAVSEC #บรท #รักษาความปลอดภัยสนามบิน #รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน#ท่าอากาศยานภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอชื่นชมพนักงานตรวจค้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมพนักงานตรวจค้น ท่าอากาศยานภูเก็ต ✈️

ขอชื่นชมพนักงานตรวจค้น ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ของบรท. ที่ประจำจุด staff ชั้น 1 ทิศเหนือ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้พบเจอเงินจำนวน 2,000 บาท และส่งคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับเจ้าของ แสดงให้เห็นถึงการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เป็นคนช่างสังเกต ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดี #AOTAVSEC #บรท #รักษาความปลอดภัยสนามบิน #ท่าอากาศยานภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม