ข่าวสาร และ กิจกรรม

หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้มีหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร โดยผู้โดยสารได้ชมเชยว่าขณะ ที่ผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียน อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ในช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคับคั่ง แต่พนักงาน ตรวจค้น ของ บรท. ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถ แสดงถึงการถือปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างดียิ่ง จึงขอชมเชยพนักงานทุกท่าน และขอขอบคุณสำหรับคำชื่นชมจากผู้โดยสาร ที่เป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเรา มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป #AOTAVSEC #บรท #รปภสนามบิน #รักษาความปลอดภัยสนามบิน #บริการอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ✈️วันที่ 18 เมษายน 2564ได้มีหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารโดยเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตรวจร่างกาย (Body Searcher) ตรวจพบยาเสพติดโดยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าข้างขวา ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ Concourse B ชั้น 3 จากการปฏิบัติหน้าที่ทางบรท. แสดงให้เห็นว่าเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตุ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย จึงขอนำส่งคำชมเชยจากการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเรา มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป#AOTAVSEC #บรท #รปภสนามบิน #รักษาความปลอดภัยสนามบิน#ตรวจค้นละเอียดปลอดภัย #เพื่อความปลอดภัยผู้โดยสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือชมเชยจากผู้โดยสารถึงพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

หนังสือชมเชยจากผู้โดยสารถึงพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ✈️วันที่ 21 เมษายน 2564ได้มีหนังสือชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสารโดยผู้โดยสาร ชมเชยผ่านทางระบบรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายว่าพนักงานตรวจค้นผู้โดยสาร มีความสุภาพ ตรวจค้นละเอียดทางบรท. จึงขอนำส่งคำชมเชยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม และ ขอขอบคุณสำหรับคำชื่นชมจากผู้โดยสาร ที่เป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเรา มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป#AOTAVSEC #บรท #รปภสนามบิน #รักษาความปลอดภัยสนามบิน#บริการสุภาพประทับใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม