คณะกรรมการ บรท.

พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม
พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม
ประธานกรรมการ
คุณมนตรี  มงคลดาว
คุณมนตรี มงคลดาว
กรรมการ
คุณฉฎาณิศา  ชำนาญเวช
คุณฉฎาณิศา ชำนาญเวช
กรรมการ
คุณเจนวิทย์  มุสิกรัตน์
คุณเจนวิทย์ มุสิกรัตน์
กรรมการ
คุณกฤติยา  ก้อนทอง
คุณกฤติยา ก้อนทอง
กรรมการ
คุณมนต์ชัย  ตะโหนด
คุณมนต์ชัย ตะโหนด
กรรมการ และ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ
คุณสุรช  ล่ำซำ
คุณสุรช ล่ำซำ
กรรมการ
คุณเฉลิมโชค  ล่ำซำ
คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ
กรรมการ
คุณกาญจน์  ทองใหญ่
คุณกาญจน์ ทองใหญ่
กรรมการ
พันเอก มนต์ธรกิตติ์  รูปขจร
พันเอก มนต์ธรกิตติ์ รูปขจร
กรรมการ
คุณปิยพร  ไชยทา
คุณปิยพร ไชยทา
กรรมการ